Uczniowski Klub Brydża Sportowego Dąbrówka
60-544 Poznań
ul. Żeromskiego 8/12
Adres mailowy: biuro@dabrowka.wlkp.pl
Telefon : 669963929

Adres mailowy do skarbnika: skarbnik@dabrowka.wlkp.pl
NIP 7792275287
REGON 300181251
Santander Bank
Numer konta : 21 1090 1463 0000 0001 1340 7203

Klub zarejestrowany w rejestrze Szkolnych Klubów Sportowych przy Prezydencie m. Poznania pod nr 155.