Dodane: 28.01.2020, 15:38

Od 26.01 do 1.02 miało miejsce zgrupowanie szkoleniowe brydżystów UKBS Dąbrówka. Poniżej dostępne są wyniki z turniejów rozgrywanych przez nich w Sokolcu.

Doświadczeni 26.01
Początkujący 26.01

Doświadczeni 27.01
Początkujący 27.01

Turniej indywidualny 28.01
Doświadczeni 28.01
Początkujący 28.01

Doświadczeni 29.01
Początkujący 29.01

Rozrywkowy 30.01
Doświadczeni 30.01
Początkujący 30.01

Doświadczeni 31.01
Początkujący 31.01

Długofala

Dodane: 23.01.2020, 17:58

Zapraszamy wszystkich członków klubu do udziału w Wiosennym Grand Prix Dąbrówki 2020- cyklu turniejów mającym na celu rozwój i aktywizację młodzieży przed kluczowymi zawodami.

Turnieje z pajączkiem rozpoczynać się będą w piątki o godzinie 16.15. (Przypuszczalne terminy: 14.02, 28.02, 6.03, 20.03, 3.04 (Ostatni turniej nie później niż 17.04.))

Nagrody:
Nie przewiduje się nagród za poszczególne turnieje.
Za cykl GP (4 najlepsze wyniki z pięciu) puchary za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji open i klasyfikację zawodników młodzieżowych.
Pula utworzy fundusz nagród finansowych cyklu.
W zależności od wysokości zebranej sumy przewiduje się 5 (gdy zebrana suma będzie mniejsza od 600 zł) -7 nagród finansowych.
Udział i zajmowane miejsca w GP Dąbrówki będą miały wpływ na wielkość dofinansowań do imprez od kwietnia do czerwca. W szczególności na dofinansowanie German Trophy (01-03. 05.2020).

Zgłoszenia oraz kojarzenie par do GP Dąbrówki 2020
Zachęcamy do udziału członków zarówno młodzieżowych, jak i zaawansowanych. Zawodników zainteresowanych udziałem prosimy o zgłoszenie się do Mikołaja Jankowskiego (młodzież) lub Andrzeja Pietrkiewicza (osoby spoza klubu). Priorytetowo kojarzone będą pary zaawansowany (powyżej 5 WK) +początkujący (Wielkopolski zawodnik ze szkoły podstawowej lub liceum). W razie braku możliwości skojarzenia par „szkoleniowych”, grać będą mogły także pary w pełni młodzieżowe lub inne, nieprzekraczające sumarycznie 5 WK. Turnieje będą ograniczone do 34 par ze względu na pojemność sal.

Opłaty za turniej będą wynosiły 2 zł od młodzieży grającej w parach „szkoleniowych” oraz 5 zł od każdej osoby grającej w innej niż ta konfiguracji.

W trakcie turnieju przewidziany jest podstawowy bufet.

Uczniowski Klub Brydża Sportowego "Dąbrówka"

ul. Żeromskiego 8/12
60-544 Poznań

NIP: 7792275287
REGON: 300181251

 

Rachunek bankowy (BZ WBK):
21 1090 1463 0000 0001 1340 7203

 

Klub działa przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu.

UKBS "Dąbrówka" jest uczniowskim klubem sportowym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem UKS 155.

 

                                                               

 

Uprzejmie informujemy, że część bieżącej działalności klubu w 2019 r. jest współfinansowana ze środków Miasta Poznania w ramach zawartej umowy o realizację zadania publicznego pn. "Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej w brydżu sportowym".

W 2019 r. szkolenie młodzieży oraz sprzęt wykorzystywany do szkolenia młodzieży są współfinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

 

Uprzejmie informujemy, że Klub zrezygnował ze statusu organizacji pożytku publicznego, w związku z czym nie ma sensu przekazywać swojego 1% podatku dla Klubu. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie!