Linki

Polski Związek Brydża Sportowego
http://www.pzbs.pl/

Wielkopolski Związek Brydża Sportowego
http://www.brydz.wlkp.pl/

Poznańska Asocjacja Brydżowa
http://www.brydz.poznan.pl/

CBD CEZAR
http://www.msc.com.pl/cezar/


Strona Piotra Śmielińskiego
http://www.myszsite.pl/

Strona Michała Zimniewicza
http://michzimny.pl/

Strona Łukasza Jasińskiego
http://brydz.ljasinski.pl