Dodane: 02.09.2019, 22:35

W piątek, 27 września 2019 r., o godz. 17:00 w budynku szkoły (ul. Żeromskiego 8/12) odbędzie się
sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków UKBS Dąbrówka.

Walne Zebranie wybierze nowe władze Klubu na kolejną, 2-letnią kadencję.

W razie braku kworum ustala się drugi termin Zebrania na godz. 17:15.

Projekt porządku obrad: Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego, Przyjęcie porządku obrad, Wybory Komisji Skrutacyjnej, Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, Głosowanie ws. absolutorium dla Zarządu, Wybory Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Wolne wnioski

Zapraszamy wszystkich członków Klubu!

Uczniowski Klub Brydża Sportowego "Dąbrówka"

ul. Żeromskiego 8/12
60-544 Poznań

NIP: 7792275287
REGON: 300181251

 

Rachunek bankowy (BZ WBK):
21 1090 1463 0000 0001 1340 7203

 

Klub działa przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki w Poznaniu.

UKBS "Dąbrówka" jest uczniowskim klubem sportowym wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem UKS 155.

Uprzejmie informujemy, że część bieżącej działalności klubu w 2019 r. jest współfinansowana ze środków Miasta Poznania w ramach zawartej umowy o realizację zadania publicznego pn. "Całoroczne szkolenie młodzieży uzdolnionej w brydżu sportowym".

W 2019 r. szkolenie młodzieży oraz sprzęt wykorzystywany do szkolenia młodzieży są współfinansowane ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

 

Uprzejmie informujemy, że Klub zrezygnował ze statusu organizacji pożytku publicznego, w związku z czym nie ma sensu przekazywać swojego 1% podatku dla Klubu. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie!