1
J Domeracki-M Cankudis
60.95
21
 
2
S Graś-J Nawrocki
55.83
18
 
3
A Kaczmarek-E Morawska
52.36
18
 
4
M Jankowski-L Klonecka
51.81
18
 
5
J Kozak-K Maćkowiak
49.58
18
 
6
M Niklaus-K Gościański
46.25
18
 
7
A Zalwowski-Ł Józkowiak
41.94
18