1
J Domeracki-B Pędziński
66.67
21
 
2
J Kozak-K Maćkowiak
63.49
21
 
3
M Banaszkiewicz-J Zielniewicz
50.00
21
 
4
J Cieśliński-P Morawski
48.41
21
 
 
L Klonecka-Ł Józkowiak
48.41
21
 
6
S Graś-K Gościański
47.30
21
 
7
M Niklaus-E Morawska
42.06
21
 
8
A Kaczmarek-A Zalwowski
31.75
21