Brydż w Dąbrówce

Kontakt i podstawowe dane klubu

Uczniowski Klub Brydża Sportowego Dąbrówka

60-544 Poznań

ul. Żeromskiego 8/12

Adres mailowy: biuro@dabrowka.wlkp.pl

Telefon : 669963929


Rachunki za uiszczone wpłaty na rachunek klubu wystawia Skarbnik Klubowy po przesłaniu danych do rachunku.

Adres mailowy do skarbnika: skarbnik@dabrowka.wlkp.pl

NIP 7792275287

REGON 300181251

Santander Bank

Numer konta : 21109014630000000113407203

Klub zarejestrowany w rejestrze Szkolnych Klubów Sportowych przy Prezydencie m. Poznania pod nr 155.