Ludzie, działacze

Zarząd

 

Komisja Rewizyjna

 

Najwyższą władzą klubu jest Walne Zebranie Członków, które zwykle zbiera się co 2 lata w celu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Obecna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej kończy się w 2021 r.

 

Dokumenty różne: